درباره

ستر جنرال عطا محمد نور

ستر جنرال عطا محمد نور

عطا محمد نور فرزند حاجی نور محمد در سال 1343 خورشیدی برابر با 1964 میلادی در شهر مزارشریف مرکز ولایت بلخ متولد گردیده است. او از تبار تاجک و از باشنده های اصیل بلخ باستان است.آقای نور متأهل بوده، یک خانم، پنج پسر و دو دختردارد.