متن كامل گفتگوی سترجنرال عطا محمد نور والی بلخ در برنامه به عبارت دیگر بى بى سى

بی‌بی‌سی: آقای نور به برنامۀ به عبارت دیگر، خوش آمدید.

آقای نور: تشکر شما هم به شهر مزار شریف و به دفتر من خوش آمدید.

بی‌بی‌سی: آیا به لحاظ سیاسی و فکری آماده هستید که بعد از سیزده سال با بلخ خدا حافظی کنید و رخت سفر به کابل بیندازید؟

آقای نور: خوب. خدا حافظی با بلخ نزد من مطرح نیست، آنچه مطرح است تحکیم نظام تحکیم ثبات و نحو خدمت گزاری در کجا؟ چه وقت و به چه ترتیب؟ این مهم است در سیزده سالی که من در بلخ ولایت کرده ام یکی از آرمان هایم همین بود که به نحوی مردم خود را نوازش دهیم، مردمی که چندین دهه تکلیف و فشار دیده اند و چور و چپاول شده اند فرزندان شان قربانی شده اند.

بی‌بی‌سی: ولی بودن در بلخ برای تان خالی از سود و مفاد نبوده، این بلخ بوده که شما را در واقع، به یکی از رهبران عمدۀ افغانستان تبدیل کرده است.

آقای نور: شما می بینید که در 34 ولایت والیان بار بار آمدند و رفتند، چرا آنان از موقف ولایت رشد نکردند. از من موقف سیاسی و حزبی ام بوده و توانایی خدمت گزاری ام از آدرس بلخ به مردم بوده که مرا مطرح کرده نه والی بودن.

بی‌بی‌سی: حالا بیش از بیست بار شما با اکلیل حکیمی وزیر مالیه و نمایندۀ رییس جمهور گفت و گوهای متعدد داشتید، از چه جایگاهی این گفت و گو ها انجام شده، برای این که نمایندۀ رسمی جمعیت در دولت عبدالله عبدالله رییس اجرایی است، رییس حزب جمعیت هم صلاح الدین ربانی.

آقای نور: یک کمی حوصله کنید که من با تفصیل بگویم. حکومت وحدت ملی به میان آمد، پنجاه فیصد سهم گرفته شد دوستان در تقسیم کابینه عاجز آمدند شخص خودم رفتم و با رییس جمهور ملاقات کردم و کابینه را دوازده-دوازده تقسیم کردیم، هم از نظر کمیت و هم از نظر کیفیت؛ البته این کار جنجال فراوانی هم داشت، ریاست عمومی امنیت ملی را هم گرفتیم کع بعداً داکتر صاحب عبدالله گفت در ریاست امنیت ملی آقای نبیل باشد، من هم گفتم که نظر بدی در رابطه به آقای نبیل ندارم؛ چون مسأله این است که هیچ یک از چهره های کابینه سابق حضور نداشته باشند، همه باید تغییر کند. از وزارت خانه های دفاع و داخله، وزارت دفاع را گرفته بودیم، اما وقتی داکتر صاحب{عبدالله عبدالله} از مجلس لندن برگشت وزارت دفاع را به داخله تبدیل کرد.
به هرحال، کابینه تمام شد. ولی کارهایی که در بدنۀ قدرت باید صورت می گرفت، در امر و نهی رییس تیم ما باید شریک می بود در تصمیم گیری های ملی، بین المللی و استراتژیک و کلان باید دخیل می بودند به مردم و حداقل برای تیم گزارش ده می بود، این کارها صورت نگرفت. ما در طی دو سال بارها با داکتر صاحب{عبدالله عبدالله} در تماس بودم، شما می دانید که من سر و جان با تمام توانایی و ظرفیت حمایت کردم، تیم کلان را بیشتر من کوشش کردم تا در اطراف داکتر صاحب جمع شوند و قول و قرار داشته باشیم و به من اعتماد کردند و جمع شدند. آنچنانی که توقع میرفت، داکتر صاحب یک شخصیت خوب است، آدم دانشمند و کارآزموده است تجربه دارد و زیاد روی شخصیتش تماس نمی گیریم. ولی در اینجا بازی ضعیف کرد، نمایندگی درست کرده نتوانست، مجبور شدم تا وضعیت را تغییر دهم و خود ما مستقیم وارد مذاکره شویم.
بی‌بی‌سی:بنابراین، داکتر عبدالله نمایندۀ شما در دولت نیست از این لحظه به بعد می توان چنین گفت؟

آقای نور: فعلاً ما در تصمیم گیری سیاسی داکتر صاحب عبدالله باور کامل نداریم، می شود که در گفت و گوها ما تصمیم های جدیدتری بگیریم، اما بیاییم روی این که ما با اعضای رهبری جمعیت صحبت کردیم هیچ فردی از اعضای رهبری جمعیت بیرون نبوده اند حالی که بعضی از کسان چیزی می گویند، بگویند. همه شامل بودیم، چند بار تصمیم گرفتیم و جلسه کردیم، در خانۀ احمدضیا خان به خانۀ صلاح الدین ربانی و نقیبی صاحب معاون جمعیت.
بی‌بی‌سی: این ها طرفدار شروع گفت و گوهای شما با رییس جمهور بوده اند؟

آقای نور: همۀ مان مطرح کردیم و دلزده از این بودیم که داکتر صاحب عبدالله در ملاقات ناکام است آنچه را که خواست ما و حق ما بود نتواست و ما باید مستقیم وارد مذاکره شویم، همه آن را قبول کردند و تصمیم این شد من باید بروم و مذاکره را شروع کنم.

بی‌بی‌سی: به داد و گرفت می پردازیم. در همین جا، درست است که چهره هایی را که شما اسم گرفتید با شما توافق نظر داشتند که شما گفت و گوها را شروع کنید، ولی همان طوری که من در اول گفتم، گفت و گوهای شما به مرحلۀ دیگر رفت و بحث به داد و گرفت رسید، اما این جا است که مشکلات بوجود آمده، وقتی شما متن موافقتنامه یی تان با آقای غنی را دوباره به رهبری جمعیت آوردید آنان نگرانی داشتند، مثلاً دو تا نگرانی عمده یی که براساس منابع گفته می شود، این بوده که شما با غیرمتمرکز کردن نظام مسأله نداشتید و در عین حال، ارزش های جهاد و مقاومت را که آقای صلاح الدین ربانی می خواست تا تذکر بدهید، شما پی آن نگشتید.

آقای نور: قطعاً این حرف ها افواهات روی بازار است. ملاقات من با جدیت و قاطعیت با رییس جمهور جریان داشت، من حق خود و متعهدین خود را از رییس جمهور خواستیم و حتا هر باری که برایم گفتند کدام وظیفه برای خودت؟ گفتم که من برای خود امتیاز نمی خواهم، اولویت دادند که آن وظیفه یی را که تو می خواهی ما آماده هستیم، به وزارت خانه ها یا چیز دیگری. گفتم که برای خود وظیفه نمی خواهم و وظیفه دارم که حق تیم را طلب کنم و تیم خود را در بدنۀ قدرت ببینند. موضوع را که شما پرسید، خامه یی که به عنوان تفاهم نامه یی که بین رییس جمهور و جمعیت اسلامی باید امضا می شد. خامه را تکمیل کرده بودیم و به رییس جمهور جمعیت بردیم که آقای صلاح الدین ربانی فعلاً سرپرست اند، از نظر خود گذاشتند یکی، دو نکته نظر خود را هم اضافه کردند آنچه را که ما در قطع نامه آوردیم گرچه افشا کردن آن خوب نیست، اما حالا برای تان می گویم:
یک، تطبیق توافق نامه سیاسی ایجاد حکومت وحدت ملی؛
دو، تدویر لویه جرگه به منظور تغییر نظام؛
سه، شامل بودن جمعیت و متحدین آن در تصمیم گیری های ملی، بین المللی، استراتژیک و کلان؛
چهار، وزیران ما صلاحیت های خود را باید داشته باشند؛
شماری از سفارت ها، معینیت ها، ریاست های مستقل و عمومی در بدنۀ حکومت باید داشته باشیم. تقریباً نصف سناتوران انتصابی را داشته باشیم، تقریباً نصف قنسولگری افغانستان در بیرون از کشور را داشته باشیم، از همین قبیل مسایل. مسوولیت حزب جمعیت اسلامی چه بود؟ شما ببینید که ما چقدر دقت کرده بودیم و این جز به خیر ملت و مردم و برای بلند بردن جمعیت چیز دیگری نداشت.
مسوولیت جمعیت:
یک، از پروسۀ صلح حمایت کند، همۀ ما صلح می خواهیم.
دو، از سیاست خارجی حکومت حمایت شود که همه ما سیاست و پالیسی واحد را در کشور مستقل می خواهیم ما فقط یک واژه را اضافه کردیم که شخص خود با قلم اضافه کردم سیاست خارجی مبتنی بر منافع ملی و علیای کشور.
سه، مبارزه علیه تروریزم که ما خود را در مبارزه در برابر تروریزم خود را در کنار قوای مسلح افغانستان و حکومت بسیج کنیم که خواستۀ ما مبارزه با تروریزم است.
چهار، مردم را بسیج کنیم برای دفاع از نظام؛ وقتی این موارد حل می شود ما همه شامل و بخشی از نظام می شویم. این ها مسوولیت های جمعیت بود. شما ببینید که بازی چقدر خوب پیشرفته بود، بعداً سر و صداهایی که ایجاد شد، این سر و صداها ناشی از کجا است.

 

Check Also

نماز عید سعید فطر در شهر مزار شریف و‌ ولسوالی های آن در فضای کاملا امن برگذار گردید.

سترجنرال عطامحمدنور والی بلخ و رییس شورای اجرایی جمعیت اسلامی یکجا با مسولان ارشد امنیتی …