روز مادر، روز گرامیداشت از نماد عشق و مهربانی!

هر فرزندی، تعبیر و تعریف ویژه یی از مادر دارد. برای من مادرم، نمادی از مهربانی، عشق، نیکویی، اخلاق و مکارم اررشمند انسانی است.
من ممکن از زمره فرزندانی باشم که به دلیل مشغولیت در امر خدمت گزاری به مردم، کمتر توانسته ام، وظیفه یک فرزند برای مادر‌ را انجام دهم، اما مادر بزرگوار و این فرشته ی خوبی های خانواده و زندگی من، هرگز کوچکترین خلایی را در پرورش و زندگی من و بقیه فرزندانش، باقی نمانده است. دستان پر مهر مادرم، بزرگترین نیرویی است که هر روز با بوسیدن آن، ذوق انجام خدمت به مردم و کشور را در من تقویت میبخشد.
روز مادر به مادر‌مهربان و خوبم و تمامی مادران گرامی که بدون شک حضور شان روشنایی خانواده ها و اجتماع است، مبارک باد و دست هریک شان را با مهر میبوسم.

Check Also

نماز عید سعید فطر در شهر مزار شریف و‌ ولسوالی های آن در فضای کاملا امن برگذار گردید.

سترجنرال عطامحمدنور والی بلخ و رییس شورای اجرایی جمعیت اسلامی یکجا با مسولان ارشد امنیتی …