سترجنرال عطامحمدنور والی بلخ و‌ رییس شورای اجرایی جمعیت اسلامی با آقای پاول معاون دفتر WFP در افغانستان، دیدار نمود.

در‌این دیدار والی بلخ از خدمات و‌برنامه های عام المنفعه دفتر مذکور قدر دانی نمود و از آقای پاول خواست که‌ در بخش توسعه روستا ها، ایجاد فابریکات کوچک تولیدی در زمینه های گوناگون در سطح ولسوالی ها و اشتغال زایی، عطف توجه نمایند.
آقای پاول با استقبال از طرح والی بلخ، برنامه های جدید آن دفتر در سطح ولایت بلخ را توضیح داده خواستار همکاری و حمایت والی بلخ شدند که از جانب آقای نور، وعده هرگونه همکاری سپرده شد.

Check Also

نماز عید سعید فطر در شهر مزار شریف و‌ ولسوالی های آن در فضای کاملا امن برگذار گردید.

سترجنرال عطامحمدنور والی بلخ و رییس شورای اجرایی جمعیت اسلامی یکجا با مسولان ارشد امنیتی …