جوانی که آرزوهایش پر پر شد!

با اندوه فراوان اطلاع یافتم که پرویز کامگار، جوان خو‌ش‌معاشرت و مستعد بلخ در حادثه‌ای ناگوار جان شیرینش را از دست داده است.
خبر درگذشت این جوان عزیز که از نزدیک شناخت داشتم سخت اندوهگینم ساخت. بدین وسیله به جناب زمری کامگار و خانواده محترم شان مراتب تسلیت خود را عرض کرده و برای مرحومی بهشت برین آرزو دارم

Check Also

سترجنرال عطامحمدنور والی بلخ و‌ رییس شورای اجرایی جمعیت اسلامی با آقای پاول معاون دفتر WFP در افغانستان، دیدار نمود.

در‌این دیدار والی بلخ از خدمات و‌برنامه های عام المنفعه دفتر مذکور قدر دانی نمود …