سترجنرال عطا محمد نور، والى بلخ و رييس اجراييه جمعيت اسلامى افغانستان امروز با تعدادى از تاجران و شهروندان افغانستان مقيم انقره ديدار كرد

در اين ديدار شهروندان كشور تقديرنامه اي را به پاس خدمات والى بلخ در بازسازى و تأمين امنيت به ايشان اهدا كردند.

Check Also

سترجنرال عطامحمدنور والی بلخ و‌ رییس شورای اجرایی جمعیت اسلامی با آقای پاول معاون دفتر WFP در افغانستان، دیدار نمود.

در‌این دیدار والی بلخ از خدمات و‌برنامه های عام المنفعه دفتر مذکور قدر دانی نمود …