ستر جنرال عطامحمد نور والى بلخ و رييس شوراى اجرايى جمعيت اسلامى با فرمانده مير امان الله گذر نماينده مردم كابل در ولسى جرگ

و از شخصيت هاى متنفذ كشور، عبدالودود پيمان و نظرى تركمن نماينده هاى مردم كندز در ولسى جرگه، فرمانده جان احمد حقجو مشاور رياست اجرائيه و از شخصيت هاى با نفوذ ولايت پروان، فرمانده گل حيدر خان از فرماندهان نامدار پنجشير، حاجى محمد رحيم ايوبى فرمانده معروف ولايت سرپل، امام قل صابر مشاور رياست اجرائيه، حاجى عبدالقيوم از متنفذين ولايت كندز، شاه محمود پوپل، جنرال فايض و شمارى از فرماندهان ولايت غور، ديدار نمود.
در اين ديدار در مورد اوضاع عمومى كشور، مشكلات و رسيدگى به آنها، بحث صورت گرفت.

Check Also

نشست ماهوار شوراى ولايتى بلخ با حضور ستر جنرال عطامحمد نور والى بلخ و رييس شوراى اجرايى جمعيت اسلامى

در حاليكه رييس، معاون، منشى و اعضاى شوراى منتخب ولايتى بلخ حضور داشتند، پيش از …