ستر جنرال عطامحمد نور والى بلخ و رييس شوراى اجرايى جمعيت اسلامى با امرالله صالح رييس اسبق امنيت ملى كشور

و رييس روند سبز و جنرال نجيم خان از فرماندهان معروف كشور، ديدار نمود.
در اين ديدار در مورد تحولات كشور، اوضاع سياسى و برنامه هاى آينده تبادل نظر صورت گرفت.

Check Also

نشست ماهوار شوراى ولايتى بلخ با حضور ستر جنرال عطامحمد نور والى بلخ و رييس شوراى اجرايى جمعيت اسلامى

در حاليكه رييس، معاون، منشى و اعضاى شوراى منتخب ولايتى بلخ حضور داشتند، پيش از …