Recent Posts

January, 2017

  • 3 January

    هموطنان آزاده و گرامی !

    اخیراً شماری از شبکه های اجتماعی و ویبسایت ها با نشر گزارشات غیر حقیقی، ذهن هموطنان عزیز ما را در باب مساله منازعه زمین شهر جدید مزار شریف، مغشوش کرده اند، اینک بمنظور روشن شدن بهتر موضوع ویدیویی را که حاوی گزارش مفصل در مورد زمین های مذکور است، تماشا …

    Read More »